I Historiskan 1/2021 medverkar jag med en längre artikel om kvinnornas roll i den kinesiska kulturrevolutionen. Tidningen finns bland annat att köpa här.