Måndag 3 februari, kl 15–17, gästföreläser jag inom Karlgrenseminariet vid institutionen för språk och litteraturer på Göteborgs universitet. Alla intresserade är välkomna!