RECENSION AV PIONJÄR OCH VETERAN: Jag har recenserat Göran Leijonhufvuds memoarer, ”Recension av Pionjär och veteran: 50 år med Kina”. Min text finns att läsa i Borås Tidning och här.