En piska, en påk, en yxa har blivit recenserad av Ingrid Elam i DN: ”Kontrasten mellan Trelleborg, där julbelysningen lyser upp villakvarteren, och Peking, där kolhögar staplas utanför flerfamiljshusen, kunde inte vara större. Att vara ung i Sverige på 2010-talet är nog svårt, men att vara ung i Kina under kulturrevolutionen eller på 1980-talet var förenat med dödsfara, ändå är de grundläggande existentiella frågorna är de samma oavsett var man bor: vem är jag, vilken väg kan jag välja?”