I dag publicerar Svenska Dagbladet min Understreckare om Lin Zhao, läs den här.