I novembernumret (2013) av tidskriften Orientaliska Studier publicerade jag en artikel baserad på min kandidatuppsats i kinesiska, Medborgare, sträck ut din arm – Bloddonation och blodhandel i Folk­ets Dagblad, 1985–1998. I artikeln analyserar jag rapporteringen om bloddonationer och blodhandel i den partistyrda dagstidningen Folkets Dagblad åren innan den kinesiska rege­ringen tillkännagav att landet hade drabbats av en om­fattan­de hiv- och aidsepidemi. Studien sträcker sig från 1985, samma år som Kina hade sitt för­sta doku­men­te­ra­de fall av aids, fram till 1998 då den kinesiska regeringen imple­men­te­rade en ny ­lag som förbjöd blod­handel.

Läs hela artikeln här eller ladda ner min uppsats här.