Vårnumret av Karavan (1/2014) fokuserar på Syrien och innehåller flera nyöversatta texter, bland annat av författare som tvingats i exil. Jag medverkar på ett litet hörn med en recension av Mo Yans kortroman Förändring (Bokförlaget Tranan, övers. Lennart Lundberg).