Nyheter

jan 0
jan 0

Bloddonationer & blodhandel i Folkets Dagblad 1985–1998

I novembernumret (2013) av tidskriften Orientaliska Studier publicerade jag en artikel baserad på min kandidatuppsats i kinesiska, Medborgare, sträck ut din arm – Bloddonation och blodhandel i Folk­ets Dagblad, 1985–1998. I artikeln analyserar jag rapporteringen om bloddonationer och blodhandel i den partistyrda dagstidningen Folkets Dagblad åren innan den kinesiska rege­ringen tillkännagav att landet hade drabbats […]

  Read more