Lin Engdahl

Lin Engdahl är författare, sinolog och litteraturvetare. Sedan höstterminen 2015 är hon anställd som lektor i svenska vid Shanghais universitet för internationella studier och Fudanuniversitetet i Shanghai.

Lin Engdahl har en magisterexamen i litteraturvetenskap från Södertörns högskola samt en kandidatexamen i kinesiska från Stockholms universitet.

Vid sidan om sitt lektorsuppdrag är Lin Engdahl också verksam som frilansskribent med särskild inriktning mot kultur och Kina.

Under hösten 2019 debuterar Lin Engdahl som författare med romanen "En piska, en påk, en yxa" på förlaget Modernista.
Lin Engdahl

Mina texter

Här hittar du ett urval av mina texter. Bland mina uppdragsgivare finns flera svenska dagstidningar och tidskrifter.

Nyheter

Apr 0
Apr 0

Fredrik Sjöberg recenserar senaste numret av Kritiker

Fredrik Sjöberg recenserar senaste numret av Kritiker, tillsammans med Glänta och Paletten, som också tematiserar kärleken. ”Stilen är central, inte politiken. Johan Espersson skriver prosa om hemtjänsten och Olivia Iso dikt om brusten kärlek, båda med säker blick för hantverket. Lin Engdahl och Love Carlshamre är mer litteraturvetenskapliga, men lika fullt läsvärda. Och Anna Axfors! […]

  Read more
Mar 0
Mar 0

Jonas Thente läser Kritiker

DN:s Jonas Thente läser senaste numret av Tidskriften Kritiker: ”Det är spretigt och intressant, som förälskelsen, och drar sig inte för att till exempel låta Lin Engdahl diskutera Gabrielle Wittkops fascinerande, ruttnande roman ’Nekrofilen’ i en spirituell text.”

  Read more